วันสำหรับการปลูกบ้าน

 

วันสำหรับการปลูกบ้าน

วันที่เลือกในการปลูกบ้านตามคติความเชื่ออย่างไทย หมายถึงวันที่เริ่มในการก่อสร้างหรือวันที่ใช้เริ่มในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ อย่างไรก็ตาม ขอให้พิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วยปละควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ

            ปลูกเรือนใน วันอาทิตย์                                        จะทุกข์และสิ่งรำคาญใจเกิดแก่ผู้เป็นเจ้าของ

            ปลูกเรือนใน วันจันทร์                                          จะมีลาภและทรัพย์สินเงินทองมากมี

            ปลูกเรือนใน วันอังคาร                                         จะมีภัยมาสู่ผู้เป็นเจ้าของ

            ปลูกเรือนใน วันพุธ                                              จะมีความสำเร็จได้ลาภยศ

            ปลูกเรือนใน วันพฤหัสบดี                         จะมีความสุขและมีลาภบังเกิด

            ปลูกเรือนใน วันศุกร์                                            จะมีทั้งสุขและทุกเศร้าปะปนกันไป

            ปลูกเรือนใน วันเสาร์                                            จะมีความโกเศร้า โบราณท่านห้าม

 

ข้างขึ้นข้างแรมสำหรับการปลูกบ้านสร้างเรือน

            การเชื่อข้างขึ้นข้างแรมสำหรับการปลูกบ้านสร้างเรือนตามคติความเชื่ออย่างไทยในสมัยโบราณ ได้กว่าไว้ ดังนี้

-          ขึ้น 1 ค่ำ                                                ปลูกเรือนดี        

-          ขึ้น 2 ค่ำ                                                ปลูกเรือนไม่ดี    

-          ขึ้น 3 ค่ำ                                                ปลูกเรือนไม่ดี    

-          ขึ้น 4 ค่ำ                                                ปลูกเรือนดีและมีลาภ     

-          ขึ้น 5 ค่ำ                                                ปลูกเรือนไม่ดี    

-          ขึ้น 6 ค่ำ                                                ปลูกเรือนดี        

-          ขึ้น 7 ค่ำ                                                ปลูกเรือนไม่ดี    

-          ขึ้น 8 ค่ำ                                                ปลูกเรือนไม่ดี    

-          ขึ้น 9 ค่ำ                                                ปลูกเรือนดี        

-          ขึ้น 10 ค่ำ                                              ปลูกเรือนไม่ดี    

-          ขึ้น 11 ค่ำ                                              ปลูกเรือนดี        

-          ขึ้น 12 ค่ำ                                              ปลูกเรือนไม่ดี    

-          ขึ้น 13 ค่ำ                                              ปลูกเรือนดี        

-          ขึ้น 14 ค่ำ                                              ปลูกเรือนไม่ดี    

-          ขึ้น 15 ค่ำ                                              ปลูกเรือนดีและมีลาภ     

-          แรม 1 ค่ำ                                              ปลูกเรือนดีและมีลาภ     

-          แรม 2 ค่ำ                                              ปลูกเรือนไม่ดี    

-          แรม 3 ค่ำ                                              ปลูกเรือนไม่ดี    

-          แรม 4 ค่ำ                                              ปลูกเรือนดี        

-          แรม 5 ค่ำ                                              ปลูกเรือนไม่ดี    

-          แรม 6 ค่ำ                                              ปลูกเรือนดี        

-          แรม 7 ค่ำ                                              ปลูกเรือนไม่ดี    

-          แรม 8 ค่ำ                                              ปลูกเรือนไม่ดี    

-          แรม 9 ค่ำ                                              ปลูกเรือนดี        

-          แรม 10 ค่ำ                                            ปลูกเรือนไม่ดี    

-          แรม 11 ค่ำ                                            ปลูกเรือนดี        

-          แรม 12 ค่ำ                                            ปลูกเรือนไม่ดี    

-          แรม 13 ค่ำ                                            ปลูกเรือนดี        

-          แรม 14 ค่ำ                                            ปลูกเรือนดี        

-          แรม 15 ค่ำ                                            ปลูกเรือนดี

Follow Us

Twitter icon
Facebook icon
Flickr icon
Google+ icon
LinkedIn icon

Counter

  • Site Counter: 260,538
  • Unique Visitor: 68,579
  • Published Nodes: 59
  • Visitors:
  • Today: 151